14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Graveloven § 8b

Lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v. paragraf 8b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af graveloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 845 af 21. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8b Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at Erhvervsstyrelsen, Teleklagenævnet og de kommunale myndigheder kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

•••

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan for ekspropriationskommissionerne, taksationskommissionerne, Vejdirektoratet og Banedanmark efter forhandling med transportministeren fastsætte regler svarende til stk. 1.

•••
profile photo
Profilside