14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forbruger § 22

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere paragraf 22

§22 Risikoens overgang m.v.
Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele heraf inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktmæssige ydelser, medmindre entreprenøren kan godtgøre, at forholdet kan henføres til forbrugeren.
Dette gælder også for de materialer, der leveres af forbrugeren selv.

•••

Stk. 2 Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er uvedkommende for forbrugeren.

•••

Stk. 3 Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen.

•••

Stk. 4 For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i § 22, stk. 1-3 indtil ibrugtagningen.

•••
profile photo
Profilside