14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsloven § 25c

Lov om adoption paragraf 25c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 775 af 07. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25c Deltagelse i et adoptionsforberedende kursus er en betingelse for, at personer, der ikke tidligere har adopteret et barn, kan godkendes som adoptanter.

•••

Stk. 2 Samrådet kan efter regler fastsat af børne- og socialministeren bestemme, at personer, der tidligere har adopteret et barn, skal deltage i et adoptionsforberedende kursus for på ny at blive godkendt som adoptanter, hvis der er behov for det. Adoptionsbekendtgørelsen

•••

Stk. 3 Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet og tilrettelæggelsen af de kurser, der er nævnt i stk. 1 og 2, herunder om betaling. Adoptionsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside