14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aftaleanmeldelsesbekendtgørelsen § 1

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aftaleanmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 171 af 22. February 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anmeldelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 2, 1. pkt., § 9, stk. 1, 1. pkt., eller § 11, stk. 5, eller forespørgsel efter § 11, stk. 2, 1. pkt., kan indgives af:

  • 1) enhver af de virksomheder, der deltager i den pågældende aftale eller samordnede praksis,

  • 2) enhver sammenslutning af virksomheder, der deltager i den pågældende aftale eller samordnede praksis, eller inden for hvilken de pågældende vedtagelser eller samordnede praksis er truffet eller finder sted,

  • 3) enhver virksomhed, der alene eller sammen med andre virksomheder kan tænkes at indtage en dominerende stilling, og

  • 4) enhver virksomhed, der alene eller sammen med andre virksomheder kan tænkes at misbruge en dominerende stilling.

•••

Stk. 2 Hvis det kun er en eller enkelte af de deltagende virksomheder, som omhandlet i stk. 1, der indgiver en anmeldelse eller forespørgsel, skal det fremgå af anmeldelsen eller forespørgslen, om de øvrige deltagende virksomheder er blevet underrettet om anmeldelsen eller forespørgslen.

•••

Stk. 3 Ved fælles anmeldelser eller forespørgsler angives en repræsentant, der er bemyndiget til at indsende og modtage dokumenter på vegne af den eller de virksomheder, der indgives en anmeldelse eller forespørgsel for.

•••
profile photo
Profilside