14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Aktivloven § 104

Uddrag fra forarbejderne til aktivloven § 104:

Til § 102Byrdefordelingen ved skånejob med løntilskud til personer, der får social pension, foreslås ændret således, at staten i stedet for amtskommunerne går ind og finansierer halvdelen af kommunernes udgifter. Herved opnås samme finansiering af skånejob til personer, der ikke får social pension, og til personer, der får s
...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.