14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aktivloven § 75a

Lov om aktiv socialpolitik paragraf 75a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aktivloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§75a Har kommunen ikke vejledt en person, jf. 2. og 3. pkt., inden indkaldelsen til den første jobsamtale efter personen er begyndt at modtage ledighedsydelse, kan kommunen, når den indkalder personen til den første jobsamtale, vejlede personen skriftligt om, at personen skal møde til jobsamtalen, og at hvis personen udebliver uden rimelig grund fra jobsamtalen, vil personen blive sanktioneret med en dagssats for hver dag, personen udebliver. Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af ledighedsydelse efter §§ 76-77 b er i øvrigt betinget af, at kommunen, efter at personen er blevet berettiget til ledighedsydelse, vejleder modtageren af ydelsen om alle rettigheder og pligter i forhold til rådighed og sanktioner forbundet med ydelsen. Kommunen skal

  • 1) senest ved første jobsamtale drøfte og gennemgå vejledningen med personen på en måde, der tager hensyn til den pågældendes situation, herunder at vejledningen er givet under hensyn til personens forudsætninger,

  • 2) senest ved første jobsamtale sikre, at vejledningen udleveres skriftligt til personen, og at vejledningen umiddelbart herefter sendes til personen,

  • 3) sikre, at vejledningen gennemgås og gøres tilgængelig for personen hvert halve år, og

  • 4) sikre, at vejledningen gennemgås hyppigere, hvis

    • a) kommunen konkret vurderer, at personen har behov for det, eller

    • b) personen anmoder kommunen om vejledning.

•••

Stk. 2 § 35, stk. 8, finder tilsvarende anvendelse for modtagere af ledighedsydelse.

•••
profile photo
Profilside