14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Aktivloven § 76

Uddrag fra forarbejderne til aktivloven § 76:

Til §§ 73-74 Forslaget til§§ 73 og 74angår skånejob med løntilskud til personer, der får social pension - den gældende 1/3-ordning.
Det er efter § 73 en betingelse for at få beskæftigelse i skånejob med løntilskud, at den pågældende får førtidspension efter lov om social pension, og at den pågældende ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår. Dette svarer til reglerne i bistandslovens § 91 samt cirkulæret om bistandslovens bestemmelse...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.