14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenboligloven § 54a

Lov om almene boliger m.v. paragraf 54a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1877 af 27. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§54a Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en almen plejebolig, jf. § 5, stk. 2, eller for en plads på et plejehjem, jf. § 192 i lov om social service, en sådan bolig eller plads senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste.

•••

Stk. 2 Garantien efter stk. 1 gælder dog ikke, hvis den ældre har valgt en bestemt almen plejebolig eller et bestemt plejehjem efter reglerne i § 58 a.

•••

Stk. 3 Indenrigs- og boligministeren fastsætter regler om optagelse på en venteliste og om frister for tilbud om en almen plejebolig eller en plejehjemsplads. Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.

•••
profile photo
Profilside