14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AMU-Loven § 27

Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af amu-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 616 af 03. June 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Staten yder tilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser.

•••

Stk. 2 Træningsskolens indtægter i forbindelse med uddannelsernes gennemførelse kan genanvendes og indgår som en del af finansieringen af institutionens aktiviteter.

•••

Stk. 3 Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilskud efter stk. 1.

•••

Stk. 4 Undervisningsministeren kan efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om, at deltagere i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser har ret til elevstøtte m.m. og tilskud til dækning af udgifter til befordring, kost og logi ved deltagelse i uddannelserne, og fastsætter nærmere regler om administration, revision, beregning og udbetaling af elevstøtte m.m. og tilskud.

•••
profile photo
Profilside