14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Apotekerloven § 72

Lov om apoteksvirksomhed paragraf 72

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af apotekerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§72 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der:

•••

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Bekendtgørelse om fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Koblingsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om henstandsordning for borgere med store udgifter til køb af tilskudsberettigede lægemidler Bekendtgørelse om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen m.v. Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste Bekendtgørelse om sygehusapotekers udførelse af opgaver for offentlige og private virksomheder og institutioner Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler Bekendtgørelse om udleveringsbestemmelser for håndkøbslægemidler Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg Bekendtgørelse om apotekers handel med visse varer Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler Bekendtgørelse om distribution af lægemidler Bekendtgørelse om apotekernes regnskab med omsætning og lagerhold af euforiserende midler Bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om omsætning m.v. af lægemidler m.v. Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr

•••
profile photo
Profilside