14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsmiljøloven § 2

Lov om arbejdsmiljø paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Loven omfatter arbejde, der udføres for en arbejdsgiver, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Undtaget er

  • 1) arbejde i arbejdsgiverens private husholdning med de begrænsninger, der følger af § 59 om unge under 18 år,

  • 2) arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til dennes husstand med de begrænsninger, der følger af § 59 om unge under 18 år,

  • 3) arbejde, der udføres af militære, og som kan henregnes til egentlig militærtjeneste.

•••

Stk. 3 For arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver, og for det arbejde, der udføres for en arbejdsgiver som nævnt i stk. 2, gælder dog følgende bestemmelser:

  • 1) § 20 om flere arbejdsgivere m.v. på samme arbejdssted, § 20 a om arbejdsgiverens medvirken til at sikre, at bygherrens planlægning, afgrænsning og koordinering virker efter hensigten, §§ 30-36 om leverandører m.fl. og § 37 om bygherrer m.v.,

  • 2) §§ 38 og 39 om arbejdets udførelse, for så vidt angår det arbejde, der er nævnt i § 39, stk. 1, nr. 1 og 2, samt § 41 om farligt arbejde og § 41 a om erhvervsmæssige kvalifikationer fra udlandet,

  • 3) §§ 45-47 om tekniske hjælpemidler m.v.,

  • 4) §§ 48-49 c om stoffer og materialer og

  • 5) § 58 om vejtransport.

•••

Stk. 4 Frivilligt arbejde, der har karakter af fritidsaktiviteter, og som udføres for almennyttige foreninger, der ikke har fortjeneste som formål, er undtaget fra §§ 5-11 a om samarbejde om sikkerhed og sundhed samt arbejdsmiljøorganisation og § 15 a om arbejdspladsvurdering.

•••
profile photo
Profilside