14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arkivloven § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arkivloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. September 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Rigsarkivet bistår de myndigheder, der er omfattet af denne lov, i arkivmæssig henseende. Rigsarkivet kan herunder udføre arkivundersøgelser samt opgaver af arkivteknisk karakter m.v.

•••

Stk. 2 Rigsarkivet kan opkræve vederlag for sin bistand, jf. stk. 1.

•••

Stk. 3 Rigsarkivet kan opkræve vederlag for opbevaring af ikkeafleveringspligtige arkivalier, der afleveres til Rigsarkivet.

•••

Stk. 4 Rigsarkivet kan opkræve gebyr for udfærdigelse af udskrifter.

•••

Stk. 5 Rigsarkivet kan ikke opkræve vederlag eller gebyr ved indsigt i egne personoplysninger, jf. kapitel 7 a.

•••
profile photo
Profilside