14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-loven § 16

Lov om arbejdsmarkedets tillægspension paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. October 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 For alle bidragsbetalende medlemmer beregnes årligt et beløb, der fradrages forlods i det enkelte medlems indbetalte pensionsbidrag før beregning af pension efter § 8 c. Det beregnede beløb er sammensat af

  • 1) et beløb, der dækker dødsfaldsydelsen efter § 14 b og § 14 e i det enkelte bidragsår, og

  • 2) et beløb, der sikrer opretholdelse af dækningen efter § 14 b og § 14 e i de perioder, hvor der ikke betales tilstrækkelige bidrag til at dække det nævnte fradrag.

•••

Stk. 2 Fra og med den 1. i måneden, 5 år efter at et bidragsbetalende medlem har nået folkepensionsalderen, fradrages ikke et beløb til dækning af dødsfaldsydelsen efter § 14 b.

•••
profile photo
Profilside