14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Barselsloven § 34

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af barselsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 235 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af dagpenge efter denne lov til personer ansat i fleksjob og selvstændigt erhvervsdrivende, som får tilskud til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed efter kapitel 20 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren fastsætter ligeledes regler om beregning af dagpenge efter denne lov, hvis ansættelsen ophører i en orlovsperiode.
Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.

•••
profile photo
Profilside