14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om fremme af besparelser i energiforbruget § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1234 af 24. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan forud for påbegyndelse af et projekt om energibesparelser og energieffektiviseringer og efter ansøgning give tilsagn om tilskud til følgende:

 • 1) Private bygningsejere, der gennemfører projekter med henblik på at opnå energibesparelser og energieffektiviseringer i deres bygninger, hvor hovedanvendelsen er helårsbeboelse, og til energimærkning af bygninger anvendt som dokumentation ved ansøgning om tilskud til sådanne energibesparelses- og energieffektiviseringsprojekter.

 • 2) Virksomheder, der gennemfører projekter med henblik på at opnå energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger, hvor hovedanvendelsen er helårsbeboelse.

 • 3) Virksomheder, der gennemfører projekter med henblik på at opnå energibesparelser og energieffektiviseringer overvejende i procesenergi.

•••

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud efter stk. 1, herunder om følgende:

 • 1) Tilskudsberettigede foranstaltninger, herunder gennem udformning af en positivliste og en negativliste.

 • 2) Tilskudsberettigede omkostninger, tilskudsprocenter, tilskudsloft, tilskuddets størrelse og beregning.

 • 3) Den dokumentation, der skal tilvejebringes for at kunne opnå tilsagn og for at kunne få udbetalt tilskud efter dette kapitel, herunder om krav til ansøgeren om ekstern kvalitetssikring af ansøgningen.

 • 4) Betingelser for at kunne opnå tilsagn om tilskud.

 • 5) Vilkår i tilsagn.

 • 6) Kriterier for prioritering af ansøgninger om tilskud.

•••

Stk. 3 Ministeren kan endvidere fastsætte regler om ansøgning om tilsagn og udbetaling af tilskud, herunder om

 • 1) ansøgningsproceduren,

 • 2) ansøgningsperioder og

 • 3) tilskudspuljernes størrelse pr. ansøgningsrunde.

•••
profile photo
Profilside