14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om advokater, der kan beskikkes i sager efter retsplejelovens § 729 c om fravigelse af forsvarerens og sigtedes ret til aktindsigt § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1631 af 21. December 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Justitsministeren antager for hver landsrets område efter drøftelse med præsidenterne for vedkommende landsret og byret samt Advokatrådet et antal advokater, der kan beskikkes i sager efter retsplejelovens § 729 c, stk. 1-5, om fravigelse af forsvarerens og sigtedes ret til aktindsigt.

•••

Stk. 2 Advokaterne skal inden antagelsen sikkerhedsgodkendes efter reglerne i Statsministeriets sikkerhedscirkulære herom.

•••

Stk. 3 Advokaterne antages for 2 år ad gangen.

•••
profile photo
Profilside