14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om advokater, der kan beskikkes i visse sager om indgreb i meddelelseshemmeligheden mv. § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1630 af 21. December 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Justitsministeren antager for hver landsrets område efter drøftelse med præsidenterne for vedkommende landsret og byret samt Advokatrådet et antal advokater, der kan beskikkes i sager om indgreb i meddelelseshemmeligheden, sager om ransagning efter retsplejelovens § 799 og sager om beslaglæggelse efter retsplejelovens § 807 e, når efterforskningen angår en overtrædelse af straffelovens kapitler 12 eller 13.

•••

Stk. 2 Advokaterne skal inden antagelsen sikkerhedsgodkendes efter reglerne i Statsministeriets sikkerhedscirkulære herom.

•••

Stk. 3 Advokaterne antages for 2 år ad gangen.

•••
profile photo
Profilside