14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om afspærring af et område i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 367 af 04. april 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om afspærring af et område i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af § 7, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Afspærring af et område
Sundheds- og ældreministeren kan påbyde, at der skal ske afspærring af et område,

  • 1) hvor en alment farlig sygdom optræder,

  • 2) hvor der er risiko for, at en sådan sygdom optræder eller bringes ind, eller

  • 3) hvor der er mistanke om, at der er udlagt biologisk kampstof.

Stk. 2 § 1, nr. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Stk. 3 Påbud efter stk. 1 kan gives for i fornødent omfang at forhindre samkvem med omgivelserne til og fra et afgrænset geografisk område, f.eks. en bygning, boligkarré eller bydel.

Stk. 4 Sundheds- og ældreministeren beslutter, i hvilket omfang personer med bopæl eller ophold i området og personer med andet anerkendelsesværdigt formål må færdes i området.

Stk. 5 Foranstaltninger efter stk. 1 skal snarest muligt ophæves, jf. § 7, stk. 3, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

§2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. april 2020 kl. 10.00.

profile photo
Profilside