14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om apotekernes regnskab med omsætning og lagerhold af euforiserende midler § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 671 af 19. August 1993. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Lageret af euforiserende midler skal mindst een gang om måneden optælles og sammenholdes med regnskabet. Datoen og resultatet af lageropgørelsen skal indføres i regnskabet.

•••

Stk. 2 Såfremt der ved sammenligningen mellem lagerbeholdning og regnskabet konstateres en difference af mere end ubetydeligt omfang, skal grunden til differencen omgående søges opklaret. Hvis det må antages, at årsagen til differencen er uberettiget forbrug eller fjernelse af euforiserende midler, skal apotekeren straks orientere Sundhedsstyrelsen herom.

•••
profile photo
Profilside