14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1110 af 26. November 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Ved udbetaling af barseldagpenge til søfarende, der er fyldt 16 år, indbetales det dobbelte af det bidrag, der er fastsat i § 15 sammenholdt med § 2 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

•••

Stk. 2 De nærmere regler for beregningen af bidraget fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension efter principperne i § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

•••

Stk. 3 Den søfarende betaler 1/3 af bidraget, og arbejdsgiveren 2/3, når der udbetales dagpenge efter § 6, stk. 3, og Søfartsstyrelsen 2/3, når der i øvrigt ydes barseldagpenge efter denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 4 Det lønmodtagerbidrag, som beregnes af Søfartsstyrelsen, afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

•••

Stk. 5 Den søfarendes del af bidraget tilbageholdes ved barseldagpengeudbetalingen.

•••
profile photo
Profilside