14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 424 af 25. april 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Virksomheder og den centrale lagerenhed skal udarbejde evaluering af hændelser meddelt i medfør af § 14 stk. 1. Der skal minimum udarbejdes en evaluering på baggrund af følgende situationer:

  • 1) Hændelser, der har aktiveret beredskabsorganiseringen om beskrevet i § 11 stk. 2.

  • 2) Hændelser, hvor nedbrud i it-systemer har afstedkommet behov for manuel drift af forsyningskritiske systemer, eller situationer, hvor en reduktion i it-styring har haft negative konsekvenser for driften af forsyningssystemer.

  • 3) Hændelser, der har krævet ekstern bistand til situationsudredning, udbedring eller reetablering af systemer eller funktionalitet i virksomhedens it-systemer.

  • 4) Hændelser, der vurderes at aflede væsentlig læring internt i egen organisation eller ved andre virksomheder.

•••

Stk. 2 Hændelsesevalueringen skal angive hændelsens forløb, opnåede erfaringer samt planlagt opfølgning og tidsplan herfor samt en vurdering af, hvilke læringspunkter der er relevante at dele med andre virksomheder eller myndigheder.

•••

Stk. 3 Hændelsesevalueringen skal fremsendes senest tre måneder efter hændelsen til Energistyrelsen.

•••
profile photo
Profilside