14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 424 af 25. april 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Tilsyn
Energistyrelsen fører tilsyn over for virksomhederne og den centrale lagerenhed om overholdelsen af §§ 2 stk. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17. Energistyrelsens tilsyn kan foretages fysisk. Ved fysisk tilsyn skal Energistyrelsen skriftligt varsle virksomheden herom senest 14 dage inden gennemførelsen af tilsynet.

•••

Stk. 2 Virksomhederne og den centrale lagerenhed skal til en hver tid kunne udlevere følgende materiale til Energistyrelsens tilsyn:

•••

Stk. 3 Energistyrelsen udarbejder indenfor 6 uger en rapport på baggrund af det gennemførte tilsyn. Rapporten skal forelægges virksomheden til kommentering i 4 uger inden færdiggørelse.

•••
profile photo
Profilside