14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 424 af 25. april 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på:

  • 1) Lagringspligtige virksomheder efter olieberedskabsloven, som har en lagringspligtig omsætning større end nul.

  • 2) Den centrale lagerenhed efter olieberedskabsloven.

•••

Stk. 2 Virksomheder omfattet af stk. 1, nr. 1, og den centrale lagerenhed skal have det fornødne beredskab. Herved forstås, at virksomheden skal foretage planlægning og træffe foranstaltninger for at sikre forsyningen fra egne beredskabslagre til slutbrug i en beredskabssituation og andre ekstraordinære situationer. I denne planlægning skal indgå alle forsyningskritiske processer og forsyningskritisk infrastruktur, der har betydning for, at virksomhedens produkt når til slutbrug i Danmark.

•••

Stk. 3 Virksomhedernes og den centrale lagerenheds beredskabsarbejde skal indgå i planlægnings- og driftsopgaver vedrørende virksomhedernes olieforsyning med henblik på:

  • 1) at reducere olieforsyningens sårbarheder og risici,

  • 2) at sikre et hensigtsmæssigt beredskab over for disse sårbarheder og risici,

  • 3) at sikre en koordineret og effektiv krisehåndtering og

  • 4) at sikre den nødvendige kommunikation og informationsudveksling i forbindelse hermed.

•••
profile photo
Profilside