14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 424 af 25. april 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Håndhævelse og klageadgang
Afgørelser truffet af Energistyrelsen, jf. §§ 4, 18 og 20 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 2 Afgørelser efter stk. 1 kan dog påklages til Energiklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.

•••

Stk. 3 Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt til pågældende.

•••
profile photo
Profilside