14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betingelser for at realkreditinstitutter og pengeinstitutter kan få tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 717 af 21. June 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Bekendtgørelsen finder anvendelse på pengeinstitutter, der er meddelt tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed i medfør af § 7 i lov om finansiel virksomhed, og som kan opnå tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer, og realkreditinstitutter, der er meddelt tilladelse til at drive realkreditvirksomhed i medfør af § 8 i lov om finansiel virksomhed, og som kan opnå tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på filialer her i landet af kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område.

•••
profile photo
Profilside