14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betingelser for at realkreditinstitutter og pengeinstitutter kan få tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 717 af 21. June 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Når Finanstilsynet har givet tilladelse, kan pengeinstituttet eller realkreditinstituttet foretage udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.

•••

Stk. 2 Et pengeinstitut eller realkreditinstitut, der har tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, skal senest samme dag, hvor der for første gang skal ske udstedelse i en nyåbnet ISIN-kode, fondskode eller anden entydig identifikationskode, anmelde dette til Finanstilsynet.

•••

Stk. 3 Når en obligationsudstedelse, jf. stk. 1, er færdigamortiseret, skal pengeinstituttet eller realkreditinstituttet straks foretage anmeldelse heraf til Finanstilsynet.

•••
profile photo
Profilside