14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 660 af 15. April 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Følgende arrangementer, hvor flere end 500 personer på samme sted samtidig samles i motorkøretøjer med et fælles formål (drive in-arrangementer) på et sted, hvortil der er offentlig adgang, og som ikke er omfattet af bekendtgørelse om offentlige forlystelser, er omfattet af den nævnte bekendtgørelses §§ 1-8 og 24 med de fornødne tilpasninger, jf. dog § 2:

  • 1) Arrangementer, hvorunder der afholdes koncerter.

  • 2) Arrangementer, hvorunder der forevises film, opføres teater, dans eller andre forestillinger, holdes taler eller foredrag eller afholdes bankospil eller lignende.

  • 3) Arrangementer, hvorunder der sker forevisning på storskærm, herunder af fodboldkampe eller andre sportsbegivenheder.

  • 4) Arrangementer, hvorunder der afbrændes bål eller affyres fyrværkeri.

  • 5) Arrangementer, hvorunder der afholdes gudstjenester eller foretages religiøse handlinger.

  • 6) Arrangementer, der har en karakter, som svarer til arrangementerne nævnt i nr. 1-5.

•••

Stk. 2 Politiet kan ved fastsættelsen af vilkår i tilladelsen efter stk. 1, jf. § 1, stk. 1, og § 3 i bekendtgørelse om offentlige forlystelser, inddrage hensynet til at begrænse risikoen for smittespredning med covid-19.

•••

Stk. 3 Stk. 1 omfatter både arrangementer, hvor deltagerne skal betale entré, og arrangementer med fri adgang.

•••
profile photo
Profilside