14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1227 af 19. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Behandling af dyr med antibiotika må udelukkende finde sted, hvis behandlingen er rettet mod konkrete, diagnosticerede infektioner og har et helbredende sigte, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Antibiotikabehandling er tilladt i tilslutning til operative indgreb, som indebærer en særlig risiko for infektion.

•••

Stk. 3 I forbindelse med eksport, hvor modtagerlandet kræver det, må dyr behandles med antibiotika, uden at behandlingen er rettet mod konkrete, diagnosticerede infektioner, og uden at behandlingen har et helbredende sigte. Dyrlægen skal føre optegnelser, der begrunder anvendelsen, udleveringen eller ordineringen. Optegnelserne skal opbevares i 5 år og på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden.

•••
profile photo
Profilside