14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr § 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1227 af 19. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 I besætninger, som ikke er omfattet af en aftale om sundhedsrådgivning, og i kvæg- og svinebesætninger med basisaftale om sundhedsrådgivning, må dyrlægen udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i indtil 5 dage til den besætningsansvarliges behandling af en sygdom, som dyrlægen i tilslutning til besøget i besætningen selv har diagnosticeret hos produktionsdyr, jf. dog stk. 2-5.

•••

Stk. 2 Dyrlægen må udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler, jf. stk. 1 til behandling af enkeltdyr eller en gruppe af dyr, jf. dog stk. 3-5.

•••

Stk. 3 Ved behandling af enkeltdyr, jf. stk. 1 og 2, skal dyrlægen selv indlede behandlingen af hvert enkelt dyr.

•••

Stk. 4 Dyrlægen må kun udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler til kvæg, jf. stk. 1-3, til behandling af handyr og hundyr, der endnu ikke har kælvet.

•••

Stk. 5 Dyrlægen må kun udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler til en gruppe af får eller geder, jf. stk. 1 og 2, til behandling af lam og gedekid på under 1 år.

•••

Stk. 6 Til behandling af akvakulturdyr må dyrlægen uanset stk. 1, ordinere receptpligtige lægemidler i indtil 10 dage. Lægemidler til anæstesi af akvakulturdyr er undtaget fra denne tidsbegrænsning.

•••

Stk. 7 Til de behandlinger, der er nævnt i stk. 6, må dyrlægen kun udlevere receptpligtige lægemidler til de første 5 dage.

•••

Stk. 8 Receptpligtige lægemidler, der er godkendt til markedsføring til dyr til forebyggende behandling, er undtaget fra stk. 1-6, jf. § 33. Dette gælder dog ikke antibiotika.

•••
profile photo
Profilside