14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr § 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1227 af 19. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Goldbehandling med antibiotika må kun finde sted, hvis der inden for de seneste 42 dage er påvist sygdomsfremkaldende mikroorganismer i mindst én kirtelprøve fra det pågældende dyr, jf. stk. 2.

•••

Stk. 2 Kirtelprøver skal udtages af en dyrlæge, en kvalitetsrådgiver fra SEGES Kvæg eller af den ansvarlige for besætningen. Kirtelprøverne skal undersøges ved bakteriologisk dyrkning, som skal foretages af dyrlægen på dennes praksis- eller privatadresse eller på et eksternt laboratorium med en akkrediteret laboratorieundersøgelse. Påvisning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer skal ledsages af en resistensundersøgelse, jf. dog stk. 3. På laboratorier skal resistensundersøgelsen være akkrediteret.

•••

Stk. 3 Undersøgelse for sygdomsfremkaldende mikroorganismer og efterfølgende resistensundersøgelse kan erstattes af PCR-undersøgelse og β-lactamase test.

•••

Stk. 4 Dyrlægen skal inddrage resultatet af laboratorieundersøgelsen, jf. stk. 1-3, ved valg af antibiotika til goldbehandlingen.

•••

Stk. 5 Dyrlægen må til besætningsansvarlige, der har indgået aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul, ordinere eller udlevere antibiotika til den i stk. 1 nævnte goldbehandling. Lægemidlerne må kun ordineres eller udleveres i form af engangsapplikatorer, og der må kun ordineres eller udleveres én engangsapplikator pr. kirtel.

•••
profile photo
Profilside