14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr § 37

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1227 af 19. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§37 Findes der ikke et egnet lægemiddel, jf. §§ 3-5 og § 36, må dyrlægen til behandling af heste anvende lægemidler med indhold af aktive stoffer, som ikke er opført i tabel 1 i bilag til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer.

•••

Stk. 2 Dyrlægen fastslår i overensstemmelse med artikel 37, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 af 17. februar 2015 om metoder til identifikation af dyr af hestefamilien, jf. Rådets direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF, forud for behandlingen i henhold til stk. 1 dyrets status som enten:

  • 1) bestemt til slagtning til konsum, hvilket er standardproceduren, eller

  • 2) ikke bestemt til slagtning til konsum, jf. identifikationsdokumentets afsnit II, del II.

•••

Stk. 3 Hvis dyret er bestemt til slagtning til konsum, jf. stk. 2, nr. 1, påser dyrlægen inden behandlingen i henhold til stk. 1, at dyret i overensstemmelse med artikel 37, stk. 3, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 af 17. februar 2015 om metoder til identifikation af dyr af hestefamilien, jf. Rådets direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF, uigenkaldeligt erklæres udelukket fra konsum, ved at:

  • 1) udfylde og underskrive identifikationsdokumentets afsnit II, del II, og

  • 2) ugyldiggøre identifikationsdokumentets afsnit II, del III, i overensstemmelse med instrukserne i afsnit II, del III.

•••
profile photo
Profilside