14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om efterlevelseshjælp § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om efterlevelseshjælp og bygger på bekendtgørelse nr. 553 af 28. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Særlige regler vedrørende lån
Til personer, der er omfattet af reglerne i lov om lån til betaling af ejendomsskatter, kan forskellen mellem den beregnede hjælp efter § 3 og en opgørelse, hvor hjælpen beregnes med fradrag af den formue og de formuerettigheder, der består af fast ejendom, der tjener som bolig for den efterlevende, efter ansøgning ydes som lån. Lånet kan udbetales a conto, jf. § 10.

•••

Stk. 2 Lånet ydes efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik og administreres efter reglerne i lov om lån til betaling af ejendomsskatter, dog således at lovens krav om sikkerhedsstillelse, jf. § 4 i lov om lån til betaling af ejendomsskatter ikke finder anvendelse.

•••

Stk. 3 Lånet refunderes efter reglerne i § 106, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik. Lån, der bliver indfriet, tilfalder staten med 50 pct. Rentebeløb af lån tilfalder kommunen.

•••
profile photo
Profilside