14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om efterlevelseshjælp § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om efterlevelseshjælp og bygger på bekendtgørelse nr. 553 af 28. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Bopæls- og samlivskrav
Hjælpen er betinget af, at efterlevende levede sammen med afdøde i ægteskab eller i et ægteskabslignende forhold på fælles bopæl her i landet i de seneste 3 år forud for dødsfaldet.

•••

Stk. 2 Kravet om bopæl her i landet efter stk. 1 ophæves for personer, der efter EF-forordning nr. 883/04 afsnit II, med bopæl i en anden medlemsstat af EU/EØS er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, eller som pensionist eller familiemedlem til en pensionist modtager sygehjælp for dansk regning efter forordningens afsnit III, kapitel 1.

•••
profile photo
Profilside