14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om efterlevelseshjælp § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om efterlevelseshjælp og bygger på bekendtgørelse nr. 553 af 28. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Ved opgørelse af formue efter § 5 bortses fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter

  • 1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,

  • 2) lov om erstatningsansvar,

  • 3) lov om forsikring mod følger af arbejdsskader,

  • 4) lov om erstatning for vaccinationsskader,

  • 5) lov om patientforsikring,

  • 6) lov om lægemiddelskader,

  • 7) cirkulære om statens erstatningsordninger for deltagere i praktisk erhvervsorientering,

  • 8) lov er erstatning for skadelidte værnepligtige m.fl. eller

  • 9) bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i Beredskabskorpset i forbindelse med humanitært hjælpearbejde.

•••

Stk. 2 Der ses desuden bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt mén og ikke-økonomisk skade.

•••

Stk. 3 Endvidere bortses fra godtgørelse og afkastet af godtgørelse til HIV-smittede blødere m.fl. og HIV-positive transfusionssmittede samt fra erstatning og afkastet af erstatning, jf. lov om erstatning for skader ved LSD-behandling.

•••

Stk. 4 I lighed med at formuegoder i udlandet medregnes, bortses fra udenlandske erstatninger, der svarer til de i stk. 1-3 nævnte.

•••
profile photo
Profilside