14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om efterlevelseshjælp § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om efterlevelseshjælp og bygger på bekendtgørelse nr. 553 af 28. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Endelig udbetaling eller a conto
Hjælpen udbetales snarest muligt efter ansøgningstidspunktet.

•••

Stk. 2 Hjælpen udbetales endeligt, hvis der ved Udbetaling Danmarks behandling af sagen foreligger forhold, der viser, at efterlevendes beregnede indtægt - herunder indtægter og formuerettigheder som følge af dødsfaldet - vil ligge inden for det indtægtsinterval, hvor der kan udbetales hjælp.

•••

Stk. 3 Hvis der ved Udbetaling Danmarks behandling af sagen foreligger forhold, der viser, at efterlevendes beregnede indtægt - herunder indtægter og formuerettigheder som følge af dødsfaldet - vil overstige det i § 3, stk. 2, nævnte beløb, udbetales der ikke efterlevelseshjælp.

•••

Stk. 4 Ved udbetaling af efterlevelseshjælp efter stk. 2 kan der kun ske efterregulering til gunst for den efterlevende. Efterreguleringen skal ske inden for 6 måneder efter ansøgningstidspunktet.

•••
profile photo
Profilside