14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om el-, gas- og vandinstallationer m.v. i fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder og bygningsdele § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 548 af 30. May 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder
Elinstallationer i følgende fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder, der ikke er beregnet til en sådan anvendelse, at de erstatter faste bygninger, kan udføres af producenten uden brug af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, hvis elinstallationerne udføres på fabrikken, hvor den mobile enhed fremstilles, som led i den samlede fabrikationsproces, og hvis elinstallationerne udføres af sagkyndigt personale:

  • 1) Campingvogne.

  • 2) Skurvogne.

  • 3) Containere.

  • 4) Biblioteksbusser.

  • 5) Mobile klinikker til medicinsk undersøgelse og behandling af mennesker og dyr.

  • 6) Mobile anlæg til udskænkning og servering.

  • 7) Mobile toiletter og baderum.

  • 8) Andre mobile enheder, der efter en konkret vurdering ikke anvendes som faste bygninger.

•••

Stk. 2 Producenten af de i stk. 1 nævnte mobile enheder er ansvarlig for, at de udførte elinstallationer og de anvendte materialer er i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen og øvrige sikkerhedskrav.

•••
profile photo
Profilside