14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fogedens tilsyn med auktionsledere § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 295 af 18. maj 1987. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Auktionsledere skal senest 4 måneder efter udløbet af et regnskabsår indsende deres regnskab til fogeden.

•••

Stk. 2 Fogeden kan pålægge auktionslederen at lade regnskabet revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor, såfremt fogeden finder, at regnskabet giver anledning dertil. Fogeden fastsætter fristen for indsendelsen af det reviderede regnskab.

•••

Stk. 3 Fungerer auktionslederen tillige som inkassator, skal særskilt regnskab over auktionskøbere og auktionssælgere, samt hvilke beløb der er afregnede eller betalte, indsendes til fogeden. Dette regnskab skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Regnskabet skal indsendes inden udløbet af fristen efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside