14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1033 af 20. August 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Selvejende særlige dagtilbud skal oprette en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre og repræsentation af dagtilbuddets medarbejdere. Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor det selvejende dagtilbuds bestyrelse består af et flertal af valgte forældre. Det selvejende dagtilbuds bestyrelse udarbejder efter indhentet udtalelse fra en forældrebestyrelse en vedtægt for styrelsen af dagtilbuddet. Vedtægten godkendes af kommunalbestyrelsen.

•••

Stk. 2 Forpligtelsen til at oprette en forældrebestyrelse kan fraviges efter samme retningslinier som nævnt under § 1, stk. 2 og 3.

•••

Stk. 3 Selvejende særlige dagtilbud skal fastlægge i vedtægten, at forældrebestyrelsen fastsætter principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for dagtilbuddet samt har indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale i dagtilbuddet. Forældrebestyrelsen varetager sine opgaver inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinier og det i vedtægten fastsatte formål og idegrundlag.

•••

Stk. 4 Begrænsningerne i § 1, stk. 6, om, at visse beføjelser ikke kan overlades til en forældrebestyrelse, gælder også i forhold til en forældrebestyrelse i selvejende særlige dagtilbud.

•••
profile photo
Profilside