14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 442 af 01. May 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Livsforsikringsmæglervirksomheder skal senest 5 måneder efter kalenderårets udløb indsende oplysning til Finanstilsynet om størrelsen af følgende:

  • 1) Engangsvederlag modtaget fra kunder for rådgivning om livsforsikringsforhold samt for placering af forsikringsordninger ved formidling til direkte tegnende livsforsikringsselskaber.

  • 2) Vederlag modtaget fra kunder for løbende rådgivning om livsforsikringsforhold samt for placering af forsikringsordninger ved formidling til direkte tegnende livsforsikringsselskaber.

  • 3) Præmier formidlet til direkte tegnende livsforsikringsselskaber, jf. nr. 1 og nr. 2.

  • 4) Antal afsluttede udbud.

  • 5) Vederlag modtaget fra kunder for efterfølgende administration og rådgivning om livsforsikringsordninger.

•••

Stk. 2 Indberetning efter stk. 1 indgives på maskinlæsbart medie efter Finanstilsynets bestemmelse.

•••
profile photo
Profilside