14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1370 af 18. september 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Ikrafttræden m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. september 2020. Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2023.

•••

Stk. 2 Et medlem, som indplaceres i en dagpengeperiode efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. den 1. januar 2020 eller senere, hvor datoen for indplaceringen på grund af nye oplysninger efterfølgende skal ændres til en dato forud for den 1. januar 2020, vil fortsat være omfattet af forsøget.

•••

Stk. 3 Efter udløb af perioden efter stk. 1 overgår ansvaret for kontaktforløbet til jobcenteret i det enkelte medlems bopælskommune. Jobsamtaler, som er holdt i arbejdsløshedskassen, tæller med som samtaler i kontaktforløbet efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

•••

Stk. 4 Bekendtgørelse nr. 1186 af 25. november 2019 om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser ophæves.

•••
profile photo
Profilside