14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Forvaring af Ydelser, der er deponeret i Henhold til Lov Nr. 29 af 16. Februar 1932. § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 288 af 12. November 1932. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Nationalbanken skal modtage til forvaring enhver ydelse, der består af penge eller værdipapirer. 1. pkt. gælder tillige for øvrige pengeinstitutter med tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed efter lov om finansiel virksomhed, når det pågældende institut fungerer som deponeringssted.

•••
profile photo
Profilside