14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1553 af 18. December 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 En person, der er fritaget fra obligatorisk tilslutning til Digital Post, kan frivilligt tilslutte sig Digital Post ved at logge ind i postløsningen med den digitale signatur, der giver adgang til postløsningen, og tilmelde sig.

•••

Stk. 2 En persons tilslutning efter stk. 1 medfører, at fritagelsen bortfalder.

•••

Stk. 3 Hvis den pågældende på tidspunktet efter den frivillige tilslutning ønsker fritagelse, skal anmodning om fritagelse indgives på ny. Anmodningen indgives og behandles efter reglerne i §§ 3-8, jf. dog § 11, stk. 4.

•••

Stk. 4 Indtil den 1. november 2014 kan en person, som er omfattet af reglerne om obligatorisk tilslutning, jf. § 3, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, frivilligt tilslutte sig Digital Post, hvis den pågældende er i besiddelse af en digital signatur, der giver adgang til postløsningen. Den pågældende kan tilbagekalde sin frivillige tilslutning til postløsningen indtil den 1. november 2014. Herefter bliver den pågældende omfattet af den obligatoriske tilslutning, medmindre den pågældende fritages fra tilslutningen.

•••
profile photo
Profilside