14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1553 af 18. December 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Post, der er kommet frem til en fysisk person i Digital Post, kan kun slettes af den pågældende.

•••

Stk. 2 Ved fritagelse fra tilslutning til Digital Post efter reglerne i §§ 3-8 sker der ingen sletning af posten i personens digitale postkasse.

•••

Stk. 3 Efter en persons dødsfald slettes indholdet i personens digitale postkasse automatisk 5 år efter dødsdagen, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 En fysisk person eller juridisk enhed, der fx ved skifteretsattest kan dokumentere at repræsentere boet efter en afdød, kan anmode om et senere slettetidspunkt end fastsat i stk. 3.

•••

Stk. 5 Anmodning om udskydelse af slettetidspunkt fremsættes for Digitaliseringsstyrelsen efter styrelsens nærmere bestemmelse, herunder vedrørende krævet dokumentation efter stk. 4.

•••
profile photo
Profilside