14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1553 af 18. December 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Bekendtgørelsen finder anvendelse på Digital Post mellem offentlige afsendere og fysiske personer på 15 år eller derover med personnummer.

•••

Stk. 2 En fysisk person kan fritages fra tilslutning til Digital Post, jf. § 1, efter reglerne i §§ 3-7, medmindre andet følger af anden lovgivning.

•••

Stk. 3 Bekendtgørelsen finder anvendelse på en fysisk persons tildeling af læseadgang til andre ved fremmøde i en kommune, jf. § 13, medmindre tildeling af læseadgang er udelukket efter anden lovgivning. Tildeling af læseadgang til andre ved personens egen angivelse heraf via personens log-in i Digital Post omfattes ikke af denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 4 Bekendtgørelsen finder anvendelse på sletning af indholdet i Digital Post efter en fysisk persons dødsfald og efter en juridisk enheds ophør.

•••
profile photo
Profilside