14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om gasser til medicinsk brug § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1318 af 27. November 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 En bestillingsseddel på en gas til medicinsk brug til mennesker, skal udformes i overensstemmelse med modellen i bilag 1. Bestillingssedlen skal være tydeligt affattet og indeholde følgende oplysninger:

  • 1) dato for udstedelse,

  • 2) den ordinerende læges eller tandlæges håndskrevne underskrift, jf. dog stk. 4,

  • 3) påtrykte eller påstemplede oplysninger om den ordinerende læges eller tandlæges navn, adresse og telefonnummer,

  • 4) den ordinerende læges eller tandlæges ydernummer eller for lægens vedkommende: sygehusafdelingskode,

  • 5) den ordinerende læges eller tandlæges autorisations-ID,

  • 6) navnet på den ordinerede gas, styrke og mængde,

  • 7) navn, adresse og CPR-nr. på den person gassen ordineres til, og

  • 8) indikation, dosering og eventuelt relevant anvendelsesmåde.

•••

Stk. 2 En bestillingsseddel på en gas til medicinsk brug til den ordinerende læges eller tandlæges eget brug, skal indeholde påtegningen: »Til eget brug«. Bestillingssedlen skal desuden indeholde de oplysninger, der fremgår af stk. 1, nr. 1-6.

•••

Stk. 3 En bestillingsseddel på en gas til medicinsk brug til brug i den ordinerende læges eller tandlæges praksis, skal indeholde påtegningen: »Til brug i praksis«. Bestillingssedlen skal desuden indeholde de oplysninger, der fremgår af stk. 1, nr. 1-6.

•••

Stk. 4 Den ordinerende læges eller tandlæges håndskrevne underskrift kan undlades på elektroniske bestillingssedler.

•••
profile photo
Profilside