14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1364 af 29. November 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Kontrolinstansen skal berigtige afvigelser, som Sikkerhedsstyrelsen konstaterer, ved korrigerende handlinger, og Sikkerhedsstyrelsen skal verificere resultatet af de korrigerende handlinger, inden Sikkerhedsstyrelsen kan forny kontrolinstansens godkendelse.

•••

Stk. 2 Kontrolinstansen skal følge op på Sikkerhedsstyrelsens anmærkninger i forbindelse med audit indenfor en af styrelsen fastsat frist, der højst kan være 6 måneder. Hvis Sikkerhedsstyrelsen efterfølgende konstaterer, at kontrolinstansen ikke har fulgt op på anmærkningen med en handling indenfor den fastsatte frist, vil det føre til en afvigelse, jf. stk. 1.

•••
profile photo
Profilside