14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1364 af 29. November 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Kontrolinstansen skal være en selvstændig juridisk enhed med eget CVR-nummer.

•••

Stk. 2 Kontrolinstansen og dens auditorer skal være upartiske i udførelsen af virksomheden som kontrolinstans. Kontrolinstansen og dens auditorer må ikke yde konkret rådgivning om opbygning af en virksomheds kvalitetsledelsessystem. Kontrolinstansen og dens auditorer må alene give generel information og vejledning til virksomhederne om kravene til kvalitetsledelsessystemer.

•••

Stk. 3 Kontrolinstansen er forpligtet til at identificere og analysere potentielle interessekonflikter, som kan påvirke dens upartiskhed.

•••

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra kravet i stk. 1, såfremt det kan dokumenteres, at kravet er opfyldt på tilsvarende vis.

•••
profile photo
Profilside