14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om grundlagsrente for livsforsikringsselskaber § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 353 af 03. marts 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse finder anvendelse for forsikringsselskaber, der udøver virksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, og filialer her i landet af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på forsikringsaftaler, hvor

  • 1) grundlaget for beregning af forsikringspræmier, tilbagekøbsværdier og fripoliceydelser indeholder en mulighed for at opdele den indbetalte forsikringspræmie i en del, for hvilken der optjenes en garanteret ydelse, og en del, som tilgår enten det kollektive bonuspotentiale eller det individuelle bonuspotentiale, og

  • 2) grundlaget som helhed er baseret på betryggende forudsætninger.

•••
profile photo
Profilside