14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om grundlagsrente for livsforsikringsselskaber § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 353 af 03. marts 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Undtagelser til grundlagsrenten
Bestemmelserne om grundlagsrenten i § 2 finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

  • 1) Ved ændring af en forsikringsaftale, hvor værdien af de fremtidige præmier efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ikke forhøjes.

  • 2) Ved præmieforhøjelse for en forsikringsaftale, der er indgået i et ansættelsesforhold, i det omfang forhøjelsen modsvarer en tidligere præmienedsættelse og er forårsaget af, at forsikringstageren efter at have været deltidsbeskæftiget eller uden beskæftigelse får øget beskæftigelse eller på ny får beskæftigelse.

  • 3) Ved genoptagelse af præmieindbetalingen for en forsikringsaftale efter den har været afbrudt i ikke over 1 år.

  • 4) For forsikringsaftaler for hvilke forsikringsselskabet ikke har påtaget sig en investeringsrisiko.

  • 5) For indskudsbetalte forsikringsaftaler med en løbetid på indtil 8 år.

  • 6) For forsikringsaftaler uden ret til bonus.

  • 7) For livrenter uden tilbagekøbsværdi, der er opsat i højst 3 år.

•••

Stk. 2 I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3, må grundlagsrenten ikke overstige den hidtil anvendte grundlagsrente for aftalen.

•••
profile photo
Profilside