14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om grundlagsrente for livsforsikringsselskaber § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 353 af 03. marts 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Finanstilsynet kan dispensere fra § 3 for forsikringsaftaler, hvor tilsagn om forsikringsydelser afgives på baggrund af fremtidige præmieforhøjelser.

•••

Stk. 2 Dispensation efter stk. 1 forudsætter, at forhøjelserne ved forsikringsaftalens indgåelse er præciseret med hensyn til såvel tidspunkt som størrelse, således at tilsagnet om forsikringsydelser får et reelt indhold ved aftalens indgåelse.

•••
profile photo
Profilside